Slovník

Disperze (optická)

Disperze (optická)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Disperze je fenomén oddělení vln různé frekvence při průchodu materiálem. Všechna hmotná média jsou více či méně disperzní a disperze ovlivňuje všechny vlny.

Když bílé světlo, složené z vln všech frekvencí ve viditelném rozsahu, prochází skleněným blokem, jsou různé barvy lomeny nebo odkloněny v různé míře. Pokud strany bloku nejsou rovnoběžné, různé barvy světla se šíří s různými úhly a vytvářejí spektrum.

Sluneční světlo tak často generuje spektra broušeným sklem. Také kapky zavěšené ve vzduchu mohou rozptylovat sluneční světlo a produkovat duhu.

Rozptyl je způsoben tím, že rychlost vlny závisí na její frekvenci. Například, světelné vlny různých vlnových délek mají ve skle různé rychlosti šíření, takže jsou lámány v různé míře.

Výsledkem rozptylu je spektrum a jeho studium je základem spektroskopie, jedné z disciplín, které nejvíce přispěly k současným znalostem vesmíru.


◄ PředchozíDalší ►
Přímý (pohyb)Úhlová vzdálenost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ