Slovník

Helium

Helium

Je to nejlehčí a nejhojnější prvek po vodíku, který se nachází ve vesmíru.

Z každých 1 000 atomů, přibližně náhodně odebraných do vesmíru, je 839 atom vodíku, 159 helia a jen 2 další těžší prvky.

Má se za to, že většina helia přítomného ve vesmíru vznikla v prapůvodní fázi po Velkém třesku, zatímco pouze 15 procent by bylo výsledkem jaderných reakcí, které se odehrávají v srdci hvězd.

Na našem Slunci je například aktivně vyvíjen fúzní proces, který vede k přeměně atomů vodíku na helium.


◄ PředchozíDalší ►
Hale (observatoře)Heliocentric (teorie)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ