Slovník

Ion

Ion


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Iont je částice, která se vytvoří, když neutrální atom nebo skupina atomů získá nebo ztratí jeden nebo více elektronů. Atom, který ztratí elektron, vytvoří kladně nabitý ion, nazývaný kation; Atom, který získá elektron, vytvoří záporný iont náboje, nazývaný anion.

Atomy mohou být přeměněny na ionty vyzařováním elektromagnetických vln s dostatečnou energií. Tento typ záření se nazývá ionizační záření.

Většina barionické hmoty vesmíru je ionizovaná, to znamená, že její atomy ztratily alespoň jeden elektron. Říká se, že většina vesmíru je ve stavu plazmy.

Proces, jímž se vytvářejí ionty, například v důsledku vysokorychlostních srážek mezi atomy nebo mezi atomy a elementárními částicemi, se nazývá ionizace.


◄ PředchozíDalší ►
IO (satelit)Ionosféra

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ